Vakatures

VAKATURE: Predikant/Proponent

Publikasie datum: 18 Maart 2024

VAKATURE: Predikant/Proponent (vaste termynpos vir drie jaar, met moontlike opsie om te verleng)


Gemeente profielPredikant profiel:Eenwording:Taakbeskrywing:Vergoeding en ure:Aansoeke:Sluitingsdatum vir aansoek:Datum vir indienstreding:Navrae:


Die kerkraad behou die reg voor om sonder opgawe van redes nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.