Bedieninge

                           Diens van Barmhartigheid            - Ria van Aswegen - 083 348 1665

                           Erediens en Musiekbediening      - Dr Roelf Opperman en Dawie Fourie 

VROUEBELANGE:

Corrianne van Velze                - 082 923 1749

UITREIK NA BUITE:

Jan Niemandpark Gemeente      - Ria van Aswegen - 083 348 166

AFTREE-OORDE:

Prestige Park                  - Ina Geremia - 082 326 3085

Duitse Ouetehuis          

Blommefonds                 - Elsje Wessels - 082 908 4379

kantoor@nggroenkloof.co.za

© NG Kerk Groenkloof 2022