Bedieninge

BEDIENINGE:

Diens van Barmhartigheid - Ria van Aswegen - 083 348 1665

Erediens en Musiekbediening - Ds Christoph Müller en Theo van Aswegen - 082 825 0155

Gebedsbediening - Celia Stoffberg - 076 190 9667

VROUEBELANGE:

Erika Müller - 082 308 5794

GOUE OUES:

Monica de Vries - 083 320 3529

Weduwee Groep

Ina Geremia - 082 326 3085

AFTREE-OORDE:

Prestige Park - Ina Geremia - 082 326 3085

Duitse Ouetehuis - André en Marie Brandt - 082 785 0191

Blommefonds - Pierre en Elsje Wessels - 082 908 4379

UITREIK NA BUITE:

Jan Niemandpark Gemeente - Ria van Aswegen - 083 348 166

Nellmapius Gemeente - Christoph Müller - 082 308 5795


© NG Kerk Groenkloof 2022