Bedieninge

BEDIENINGE:

                           Diens van Barmhartigheid            - Ria van Aswegen - 083 348 1665

                           Erediens en Musiekbediening      - Dr Roelf Opperman en Dawie Fourie 

VROUEBELANGE:

Corrianne van Velze                       - 082 923 1749

GOUE OUES:

Monica de Vries                - 083 320 3529 

Weduwee Groep              

Ina Geremia                        - 082 326 3085

AFTREE-OORDE:

Prestige Park                  - Ina Geremia - 082 326 3085

Duitse Ouetehuis          - André en Marie Brandt  - 082 785 0191 

Blommefonds                 - Pierre en Elsje Wessels - 082 908 4379

UITREIK NA BUITE:

Jan Niemandpark Gemeente      - Ria van Aswegen - 083 348 166

Nellmapius Gemeente                  - Ria van Aswegen - 083 348 166

© NG Kerk Groenkloof 2022