Erediens tye

Eredienste: 09h00

Kinderkerk: Tydens erediens

Aanddienste: 18h00 - 'n diens saam met Waterkloof gemeente wat veral fokus op jongmense en almal wat jonk van gees is.

Kategese: Net na die aanddiens

Sustersbybelstudie: Dinsdag 09h00, Woensdag 08h30 en Donderdag 08h30

Doop: Eerste Sondag van die maand. Sien meer hier.

© NG Kerk Groenkloof 2022