Erediens tye


Eredienste: 09h00 en 18h00

Kinderkerk: Tydens Erediens

Kategese: Net na die Oggenddiens

Sustersbybelstudie: Dinsdag 09h00, Woensdag 08h30 en Donderdag 08h30

Doop: Eerste Sondag van die maand. Sien meer hier.


© NG Kerk Groenkloof 2018