Erediens tye

Eredienste: 09h00

Kinderkerk: Tydens erediens

Aanddienste: 18h00 - Tans hou ons ‘n gesamentelike aanddiens met Waterkloof by NG Waterkloof wat veral fokus op jongmense en almal wat jonk van gees is.


Kategese: Net na die aanddiens

Bybelstudie: Dinsdae 09:00 by die kerk en Donderdae 09:00 by Prestigepark

Doop: Eerste Sondag van die maand. Sien meer hier.

© NG Kerk Groenkloof 2022